48

ΆΡΘΡΟ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Το μέλλον της Νοσηλευτικής στη χώρα μας, 96, Π. Σουρτζή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αξονική / υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία στην Κύπρο: ανάλυση της αγοράς, 112, Μάριος Κανταρής, Θεοδώρου Μάμας, Γεώργιος Αγγελόπουλος, Δάφνη Καϊτελίδου
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διερεύνηση της επίπτωσης του ηθικού αδιεξόδου στην επαγγελματική ικανοποίηση Ελλήνων νοσηλευτών, 128, Μεταξία Χατζούλα, Κωνσταντίνος Καφέτσιος
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τη χρήση Τηλεϊατρικής στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ και οι επιπτώσεις τους στο γλυκαιμικό έλεγχο, 144, Αναστασία Ντικούδη, Παναγιώτα Σουρτζή

Δημοσιευμένα: 2018-03-04