49

ΆΡΘΡΟ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Γενικό Σχέδιο Υγείας στην Κύπρο: Οι καθυστερήσεις του παρελθόντος και οι προκλήσεις του μέλλοντος, 188, Μάμας Θεοδώρου
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ποιοτική διερεύνηση των παραγόντων επαγγελματικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας των Ελληνο-Κυπρίων Κοινοτικών Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, 192, Αικατερίνη Καϊκούσιη, Ελισάβετ Παπαθανάσογλου, Μαρία Καρανικόλα
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και του στρες στην εργασιακή δέσμευση των Νοσηλευτών, 216, Βενετία Ζάμπου, Μαρία Σταματοπούλου, Παναγιώτης Πρεζεράκος
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μεταβολές των παραγόντων του κύκλου του, εθελοντικού βίου λόγω κρίσης, 228, Ν. Μακαρώνης, Π. Γαλάνης, Δ. Καϊτελίδου, Μ. Θεοδώρου
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ο ρόλος της τεχνολογίας των «έξυπνων σπιτιών» στην ανεξαρτησία και την υγιή γήρανση του ηλικιωμένου πληθυσμού, 250, Αναστασία Ντικούδη

Δημοσιευμένα: 2018-03-04